Thẻ: lap mang quang ngai

Đăng ký internet phường Nghĩa Lộ, Thành Phố Quảng Ngãi

Nghĩa Lộ là một phường thuộc thành phố Quảng Ngãi. Phường Nghĩa Lộ có diện tích 4,14 km². Nghĩa lộ là một trong những phường có hạ tầng khá tốt của thành phố Quảng Ngãi, dân cư tập trung đông đúc, có nhiều điều kiện thuận lợi để đầu tư phát triển kinh doanh mua

Đăng ký internet, truyền hình FPT phường Trần Phú

Trần Phú là một phường thuộc thành phố Quảng Ngãi. Phường Trần Phú có diện tích 2,24 km². Phường Trần Phú, tp Quảng Ngãi là một trong những phường người dân có mức sống cao của thành phố Quảng Ngãi. Hạ tầng khu vực Trần Phú khá là phát triển, đang thu hút nhiều nguồn