Nghĩa Chánh có diện tích 4.04 km² là một phường thuộc thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Phường Nghĩa chánh dân số năm 2001 là 11385 người, mật độ dân số đạt 2818 người/km². Phường Nghĩa chánh có vị trí địa lý: phía bắc giáp với nhánh sông trà khúc cùng với Hòn Đảo