Thành phố Quảng Ngãi đang trong giai đoạn phát triển với nhiều công ty các các khu công nghiệp hình thành đã thu hút lượng lớn lao động về đây sinh sống. Với những công ty quy mô lớn việc sử dụng internet với số lượng máy tính và thiết bị viễn thông để vô