Công ty viễn thông fpt telecom Quảng Ngãi hân hạnh giới thiệu dịch vụ tuyền hình internet fpt (truyền hình fpt play hd) đến mọi khách hàng tại khắp các phường xã thuộc thành phố Quảng Ngãi và vài phường thuộc huyện Sơn Tịnh.