Nhằm mục đích giúp cho các bạn sinh viên được chia sẻ những về kỹ năng, nghiệp vụ và kinh nghiệm trong công việc khi ra trường, cũng như tìm kiếm cơ hội thực tập, việc làm tại Tập đoàn FPT và FPT Telecom quảng ngãi đã tổ chức ngày hội FTEL Tour